Ada Konakbay Çibörek Evi Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan İşletme Belgesi'yle Ödüllendirildi. Ada Konakbay Çibörek Evi Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan İşletme Belgesi'yle Ödüllendirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, üretici firmaların Avrupa’ya yaptıkları ihracatlarda çok önemli düzenlemeler getirmekte olan Yeşil Mutabakat süreci ve bunun çevresel, ekonomik, toplumsal yansımaları yoğun katılımla ESO Meclis Salonunda açıklandı.    
Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Murat Sürel, Eskişehir’in sürdürülebilirlik odağında yeşil ve dijital dönüşüm konuları hayati bir önem kazandığının altını çizerek, “Eskişehir, orta-yüksek ve ileri teknolojili ürünleri imal ve ihraç etme potansiyelinin yüksek olduğu bir sanayi şehridir. Teknolojik üretim kabiliyeti şehrimizin DNA’sına kodlanmıştır. Bugün Eskişehir sanayisi 4,3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmektedir. Bu ihracatın neredeyse yarısı Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Avrupa pazarının gereklilikleri dikkate alındığında, sürdürülebilirlik odağında yeşil ve dijital dönüşüm konuları hayati bir önem kazanmaktadır.” dedi.
Önümüzdeki dönemde sıklıkla anılacak olan ve ikiz dönüşüm olarak adlandırılan bu sürecin üretim ve uluslararası ticarette radikal değişikliklere yol açacağını savunan Sürel, “İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, verimlilik ve yenilenebilir enerji gibi kavramlar en çok kullandığımız kelimeler arasına girecek. Hiç şüphesiz bu dönüşüm süreci en çok üretim yapan ve ürettiğini Avrupa’ya satan işletmelerimizi etkileyecek. Bu noktada bugün bizlerle paylaşılacak olan bilgilerin çok değerli olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.
Sürel’in yaptığı konuşmadan sonra İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Polat, ‘Ülkemiz Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulaması’ konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı Gülizar Yavaş, ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”nın çerçevesinden bahsetti.
İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı Ekonomisti Aygün Aktaş, ETS ve SKDM İlişkisine değinirken, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın detaylarını anlattı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’den Sürdürülebilirlik Müdürü Erhan Çalışkan, Sektörel Araştırmalar Müdürü Erdem Sezer, Mühendislik Daire Başkanı Fatih Saltuk ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sinem Sudan ‘Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümün Finansmanı’ hakkında bilgi verdi.
Türk Standartları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ise ‘Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları’nı açıkladı.

skdm3