Zihni Çalışkan’dan İnönü’ye ziyaret Zihni Çalışkan’dan İnönü’ye ziyaret

GÜNAY’A AVRUPA KONSEYİNDE BİR GÖREV DAHA
AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Prof. Dr.
Emine Nur Günay, Avrupa’da bir önemli görev daha üstlendi. Günay Avrupa Konseyi’nde 30
milletvekilinden oluşan ‘Sağlıklı Bir Çevre İçin Parlamenter İletişim Ağı’nda Türkiye’yi temsil
ediyor.
SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN PARLAMENTERLER AĞI ÜYESİ OLDU
Prof. Dr. Günay, Avrupa Konseyi’nin çevre politikalarında parlamenterler arasındaki bağı
güçlendirmek ve bu konuda yapılacak çalışmalarda hükümetlerin ortak politika geliştirmesine
katkıda bulunmak amacı ile oluşturulan ‘Sağlıklı Bir Çevre İçin Parlamenterler İletişim Ağı’nın
(Network of Contact Parliamentarians for a Healthy Environment) Türkiye delegesi oldu. Prof.
Dr. Günay, “Amacı Avrupa Konseyi ülkelerinin iklim krizi ile mücadelede hükümetlerin acil
önlemler almasını sağlamak, sağlıklı çevre hakkını hükümetlerin yasal hak tanıması ve Avrupa
Konseyi üye ülkelerinin ortak politikalar uygulamasına yardımcı olmak, tavsiye kararları sunmak.
Kısacası, güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını kanun, politika, uygulama ve
kamu farkındalığı boyutlarında ele almak. İletişim Ağı olarak Paris’te toplantımızı gerçekleştirdik
ve yol haritamızı belirledik.”
SAĞLIKLI BİR ÇEVRE YAŞAM VE TEMEL İNSAN HAKKI
Günay “Aslında Anayasamız (AY. Madde 56) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
belirtildiğine göre, ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ ve bu en
temel insan hakkı olarak kabul edilmektir. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, insan hayatına
yaraşır barınma, yiyecek ve yeterli suya erişimin sağlanmasını; çevre ve doğanın düzenini ve aynı
zamanda yurttaşların sağlığını olumsuz etkilemeyen bir ortamda yaşamayı ifade etmektedir. Bu
bağlamda, çevre hakkı, vatandaşlara ve devletlere sorumluluklar yüklemekte, çevre
politikalarına ve çevresel yönetim sürecine katılımı gerektirmektedir. İklim Krizi’ne dur demek
hepimizin sorumluluğu, gelecek nesillere krşı görevimiz. Avrupalı meslektaşlarımız ile tüm
toplantılarda çevre konusunda deneyimlerimizi paylaşıyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Sağlıklı bir çevre için, dünyamız için kısacası geleceğimiz için bu çalışmalar çok değerli. Kimse tek
başına başaramaz, bu konularda deneyimleri paylaşmalıyız. Sağlıklı bir geleceğe hep birlikte
ulaşmak mümkün. Bu konuda gelecek dönemde bu paylaşımları çoğaltacağız. Buradaki
deneyimlerimi ülkemizde özellikle de Eskişehir’i pilot bölge olarak benimsemek hedefim. Tüm
Türkiye’ye örnek olabiliriz. Olmalıyız.’’ Şeklinde konuştu.