Koronavirüs Bilim Kurulu araştırdı

Koronavirüs Bilim Kurulu araştırdı

Kasım ayı içerisinde bin 169 kişinin katılımıyla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 58'i salgın kontrol altına alınmadan okulların açılmasını istemezken, yüzde 21'i ise isteyen çocuğunu okula göndermeli, isteyen de çocuğuna uzaktan ders aldırmalı diyor.

Korona virüs sonrası komşuluk ilişkileri azaldı diyenlerin oranı yüzde 72 olurken katılımcıların yüzde 59,8'i ise akrabalık ilişkilerinin zayıfladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 23'ü ise toplumsal dayanışmanın arttığını vurguladı.

Çevresinde sözlü şiddetin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 32,3 olurken 'fiziksel şiddet arttı' diyenlerin oranı ise yüzde 23,1 oldu.

'Salgın sonrası yaşadığım hayattan hiç memnun değilim" diyenler ankete katılanların yüzde 29'unu oluştururken yüzde 64,3'ü ise virüsün laboratuarda çıktığına inanıyor.

Korona virüs haberleri ise en sırasıyla sosyal medya, televizyon ve gazeteler aracılığıyla takip edilirken katılımcıların yüzde 5 ise Kovid-19'a ilişkin hiçbir haber takip etmediğini belirtti.

Yüzde 96,2 'nın yaptığı tavsiye ve uyarılara uyduğunu belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 85,4'ü maske temin etmekte zorlanmadığını ifade etti.

'Virüsün laboratuarda çıktığına inananlar' yüzde 64, 'doğal yollarla ortaya çıktı' diyenler ise yüzde 17,7...

Pandemi sonrasında 'toplu taşıma kullanmıyorum' diyenler ankete katılanların yüzde 65'ini oluşturdu. Toplu taşımayı kullananların ise yüzde 8,8'inin her gün, yüzde 3'ünün çok sık, yüzde 13,9'unun arada bir, yüzde 8,8'inin ise çok nadir kullandığını belirtildi.

Yüzde 96,5'u kalabalık mekânlarda maskeyi her zaman kullandığını ifade ederken yüzde 1,3'ü ise her zaman kullanmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 74,7'si virüse yakalanacağını düşünürken yüzde 27,7'si ise yakalanması halinde virüsü kolayca atlatabileceğini söyledi.

Anketi cevaplayanların yüzde 50,6'sı kadın, yüzde 49,4'ü erkek. Yüzde 4,7'si 18-25, yüzde 13,4'ü 25-35, yüzde 28,9'u 36-45, yüzde 29,5'ı 46-55, yüzde 23,5'i ise 56 yaş ve üzerinde. Yaş ortalaması 46. Yine yüzde 20,3'ü ilköğretim ve altı, yüzde 34,4'ü orta öğretim (lise ve dengi), yüzde 38'i üniversite, yüzde 7,3'ü ise, lisansüstü öğretime sahip. Yüzde 13,5'i bekâr, yüzde 77'si evli, yüzde 6,9'u boşanmış, yüzde 2,7'sinin ise eşi vefat etmiş.

Örneklemin meslek dağılımına bakıldığında yüzde 15,3'ü memur, yüzde 13,2'si işçi, yüzde 4,3'ü esnaf, yüzde 3,6'sı öğrenci, 24,1'i ev hanımı, 24,2'si emekli, 6,7'si işsiz, 1,4'ü yevmiyeli çalışan, kalanı çiftçi ve serbest meslek mensubu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER