Eskişehir’deki yüzde 60’lık su zammı yargıya taşındı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Çeşme Ve Kalabak Suyuna Yaptığı Zam Yargıya Taşındı.

Eskişehir’deki yüzde 60’lık su zammı yargıya taşındı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zam yargıya taşındı.

Hukuki Araştırmalar Derneği Eskişehir Şubesi adına açıklama yapan Avukat Fatih Mehmet Akmeşe, kentte kullanma suyuna yapılan zammı yargıya taşıdıklarını belirtti. Avukat Akmeşe, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde 2019/945 esas numarası ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından alınan karara karşı “kamu yararı” taşımadığı gerekçesi ile açtıkları davada, “Suyun ticari meta gibi kamu hizmeti vermek durumunda olan bir kuruluşça fiyatlandırılması, insanlık onuruna uygun bir hayat sürdürülebilmesi için ön koşul olan suya erişim hakkının yok sayılması anlamını taşımaktadır. Dava konusu işlemle suyun yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde pahalandırılması ile suya erişim hakkı engellenmektedir. Anayasa’nın 127. maddesine göre; belediyeler, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Anayasanın bu düzenlemesine göre, belediyelerin temel ve öncelikli amacı kamunun ihtiyaçlarını karşılamak ve kamuya hizmet sunmaktır. Kamu hizmetinin yürütülmesinde kamu yararı esas alınmalı, belediyeler sundukları kamu hizmetlerinde kamu yararını sağlamak zorundadır. Belediyeler hizmet sunarken, kar, zarar hesabı ile işlem yaparak eylemlerde bulunamaz. İnsanın en temel gereksinim olan suya erişimi engellemek kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple suya zam yapan idari işlem açıkça kamu yararına dolayısıyla hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dışında başka hiçbir belediye yüzde 60 oranında zam yapmamıştır"

Kullanma suyuna fahiş oranda zam yapıldığına dikkat çeken Akmeşe, zammın kullanma suyuna ulaşımı etkileyerek hijyen ve sağlık sorunları oluşturacağını öne sürdü. Akmeşe, “Eğer iddia edildiği gibi doğalgaza ve elektriğe genel olarak yapılan zammın zorunluluk oluşturduğu doğru olsaydı başka birçok belediye de aynı oranda zam yapmak zorunda kalırdı. Bunun aksine kullanma suyuna indirim yapan belediyeler dahi bulunmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dışında başka hiçbir belediye yüzde 60 oranında zam yapmamıştır. Kaldı ki Eskişehir’de kullanma suyu yatırımları diğer illere göre daha az maliyetlidir. Yukarıda ifade edilen tarifenin hakkaniyete uygun olmadığı, kamu yararı taşımadığı, zammın yapılmaması halinde hizmetin verilemeyeceğinden söz edilemeyeceği gerekçeleriyle, hemşehrilerimiz adına dava açtık. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER