banner136

EOSB: Üniversite sanayi işbirliğinde somut adımlar atılacak

EOSB: Üniversite sanayi işbirliğinde somut adımlar atılacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile Eskişehir OsmangaziÜniversitesi (ESOGÜ) tarafındanistişaretoplantısıgerçekleştirildi. Toplantıdaüniversite-sanayiişbirliğikonusundaatılacakolansomutadımlargörüşüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğündegerçekleşentoplantıda EOSB YönetimKuruluBaşkanı Nadir Küpeli, OsmangaziÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, RektörYardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, BaşkanVekili Metin Saraç, YönetimKuruluÜyeleri Yavuz Ayvave Hamza Tınas, DenetimKuruluÜyesi Hikmet Çetin, Bölge Müdürü Erhan Tatar,  RektörDanışmanlarıDoç. Dr. Osman Nuri ÇelikveDoç. Dr. Kemal Özkanyeraldı.

Gerçekleşenistişaretoplantısındaüniversite- sanayiişbirliğikonusundaatılacakolansomutadımlargörüşüldü. Sanayi veTeknolojiBakanlığıtarafındankurulacakolan model fabrikanınEskişehir’ekazandırılmasıiçinortakçalışmayapmak, üniversitedeAr-Ge konusundaçalışanöğretimüyelerinin organize sanayibölgesindepotansiyelAr-Ge çalışmalarıyapılabileceğisanayicilerleeşleştirilmesiveAraştırmaLaboratuvarıUygulamaMerkezi’nin (ARUM) bölgedekisanayicilerinhizmetinesunulmasınoktasındagörüşbirliğinevarıldı. 

Toplantıdaayrıca; AvrupaBirliğiprojelerindendahafazlayararlanmak, havacılıkveraylısistemleringeliştirilmesiadınarolmodellerseçilipüretimverimliliğininartırılmasıkonusundayapılmasıgereken çalışmalar da görüşüldü.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2019, 12:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER