*BEBKA’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

*BEBKA’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

*BEBKA’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Sürdürülebilir Enerji
Finansman Programı (TurSEFF) iş birliğinde Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği
Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri gerçekleştirildi. Seminerler, yerel yönetimler ve özel
sektör temsilcilerinin yüksek katılımıyla gerçekleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA ve TurSEFF
tarafından organize edilen Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının
Finansmanı Seminerleri’nin birinci kısmında, yerel yönetimler tarafından uygulanacak olan
“Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği” yatırımları için finansman araçları hakkında
yerel yönetim yetkililerine bilgi verildi. Seminerin ikinci kısmında ise BEBKA bölgesinde yer
alan ticaret ve sanayi odalarına, organize sanayi bölgeleri müdürlüklerine ve özel sektöre
yönelik finansal ve teknik destekler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.
“İKLİM-NÖTR OLMAK, BELEDİYELERİN DE GÖREVİ”
Etkinliğin moderatörlüğünü yapan BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş yapılan
iş birliğinin kaynak verimliliğinde finansmana erişimin artırılması konusunda atılan bir adım
olduğunu kaydetti. Ulutaş, “Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, yeşil dönüşüm ve
yenilenebilir enerji kaynakları gibi çevresel konular üzerine özel sektör çeşitli hazırlık
çalışmaları yürütüyor. 2050 yılında Avrupa’nın iklim-nötr yani iklime zararsız olma hedefini
gerçekleştirmek sadece sanayicilerin değil kent yönetimlerinin de görevi. Kent yöneticileri de
bu doğrultuda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzerine çözümler üretmeye çalışarak
sorumluluklarını yerine getirmek istiyorlar. Projelerini geliştiren yerel yönetimler hem ulusal
da hem de uluslararası alanda iş birlikleri kurmaya çalışıyorlar. Bu iş birlikleri içerisinde
bölgemizden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe
belediyelerimizden de Tepebaşı Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi “İklim ve Enerji İçin
Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (Covenant of Mayor) imzaladı ve verdikleri taahhütleri
yerine getirmek için çalışıyorlar. Bakanlığımız kalkınma ajansları için 2020 ve 2021 yılları
temasını Kaynak Verimliliği ilan ederken biz BEBKA olarak her zaman olduğu gibi
“Üretirken, Tüketirken Verimlilik” mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Yerel
yönetimler ve özel sektörün kaynak verimliliği projeleri için finansman araçları ile ilgili
detaylı bilgilendirme yapan TurSEFF programı yürütücülerine teşekkür ediyoruz” dedi.
PROJELERE REHBERLİK EDİYORLAR
Çevreci ekonomi projelerinin finansmanı hakkında konuşan TurSEFF Proje Müdürü
Yardımcısı Alican Özden, “TurSEFF olarak su verimliliği, hammadde kullanımı, atık
yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanında yatırım yapan başta KOBİ’ler olmak üzere, özel
sektör işletmelerine ve yerel yönetimlere finansman desteği ve teknik destek sağlıyoruz.
Programımız kapsamında verilen teknik destek ve danışmanlık hizmeti Avrupa Birliği
tarafından finanse edilmekte ve kurumlara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Güneş enerjisi
santralleri, kamu araçları, su şebekeleri ve atık su alanı, atık yönetimi, belediyelerin
sorumluluğu altında olan yerlerde dış aydınlatma sistemleri, belediye hizmet binalarında
kaynak verimliliği gibi yapılar üzerinden yapılacak projeler kredi ve kiralama imkanlarından
faydalanabilmektedir. Kaynak verimliliğine ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak için
projeniz hazırsa veya sadece fikir aşamasında bile olsanız ekibimiz size fikrinizin
projelendirilmesinde rehberlik hizmeti verecektir ve finansmanı sağlayacak kurumla sizi
buluşturacaktır” ifadelerini kullandı.
YEREL YÖNETİMLERE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Enerji finansmanında iş birliği yapılan kurumların işleyişi ile ilgili bilgiler veren Finans
Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu da “Karbonu sıfırlamak mümkün değil ama
yine de bu yolda ilerleyebilmek için yerel yönetimlere ve özel sektöre büyük sorumluluklar
düşüyor. Biz bu noktada Türkiye’de enerji verimliliğine, temiz enerjiye, çevreci iklim
değişikliğine ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamanın bir paydaşı olarak finansman
arayışındaki yerel yönetimler ve özel sektör ile finans kurumunun arasında bir aracı oluyoruz.
Anlaşmalı olduğumuz finansman kuruluşlarıyla birlikte ihtiyacı olan özel sektör ve kamu
kurumlarımızın finansmana erişimini sağlıyoruz. Anlaşmalı finans kurumlarımız şube
ağlarıyla Türkiye’nin her yerine ulaşabilecek kadar geniş ağlara sahip. KOBİ’ler, ESCO
modeli ile proje geliştiren büyük işletmeler, belediyeler, belediye iştirakleri, belediyelere
hizmet sağlayan firmalar finansman kullanımında bizler için uygun faydalanıcılardır” şeklinde
konuştu.
KAYNAK VERİMLİLİĞİ 4 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR
Yerel yönetimler ve özel sektör için kaynak verimliliği proje uygulamalarından söz eden
Proje Mühendisi Meriç Bulak, “Kaynak verimliliği dediğimizde enerji verimliliği, hammadde
verimliliği, su verimliliği ve atık yönetimi olmak üzere 4 bileşenden söz ediyoruz. Bu
bileşenlerde verimlilik sağlanabilmesi için projelerin uygulanabileceği noktalar arasında kamu
araçları, sanayide kullanılan elektrik motorları ve pompalar, enerji ve su izleme kontrol
sistemleri ve binalarda enerji verimliliği bulunmaktadır” diye konuştu. Türkiye’deki enerji
yatırımlarını anlatan Proje Mühendisi Elif Karaman ise güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve
biyokütle enerjilerinin kullanım alanları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Programın sonunda
katılımcıların soruları cevaplanarak seminerler tamamlandı. soru-cevap bölümü ile
tamamlandı.
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminer kayıtlarına
BEBKA YouTube kanalından ulaşılabilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER