BAŞKAN KÜPELİ: ESKİŞEHİR OSB YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK OSB’DİR

BAŞKAN KÜPELİ: ESKİŞEHİR OSB YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK OSB’DİR

-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul
KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katılan Başkan Küpeli, Avrupa
Yeşil Mutabakatına dikkat çekerek, “Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
açısından “Avrupa Yeşil Mutabakatı”na uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır.
Eğer zamanında kendi mevzuatımızda gerekli düzenlemeler, iyileştirmeler ve uyum
çalışmaları yapılmazsa ihracatta çok ciddi bir pazar kaybına uğrarız ” dedi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul KOBİ’ler ve
Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü KOSGEB Eski Başkanı ve
Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin yaptığı çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Avrupa
Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı KOBİ’ler” konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Başkan
Nadir Küpeli, Avrupa Yeşil Mutabakatının önemine dikkat çekti. Başkan Küpeli, “Yeşil
dönüşüm kapsamında özellikle sanayimizin dönüşümü ve yeni yapının kurulması konusunda
AB kaynaklarının maksimum oranda kullanılması sağlanmalıdır. Ülkemizde Avrupa Yeşil
Mutabakatına uyum konusunda aktif bir iklim politikası belirlenmesi durumunda milli
gelirimizin yüzde 7 oranında artacak, sanayide ciddi bir dönüşüm yaşanarak ileri teknolojilere
geçiş olacak ve istihdam artacaktır” dedi.
Rekabetten geri kalmamak adına dönüşüm şart
“Avrupa Yeşil Mutabakatıyla daha önce “karbon ayak izi” raporlama ihtiyacı duymamış ve
bu konuda zorunluluğu olmayan şirketlerin, yeni dönemde gelişmekte olan yeni ekonomik
yapıyla birlikte rekabetten geri kalmamak ve şirketin devamlılığını sağlayabilmek için hızlı
bir dönüşüm içine girmeleri gerekecektir” diyen Küpeli, “Bu yeni dönemde tüm şirketler
kendi karbon ayak izini net bir şekilde ölçecek ve raporlandırmak durumunda kalacaktır. Bu
raporlar sonucunda şirketler kaynağında kirleticileri azaltma ve engelleme için stratejik bir yol
haritası oluşturarak artık alışala gelmiş doğrusal ekonomiden, yeni döngüsel ekonomiye geçiş
için gerekli adımları atmak zorunda kalacaklardır. Artık şirketlerin maliyet kalemlerine birde
karbon emisyon maliyetlerinin eklenmesi gündeme gelecektir. Zira 2023 yılı itibariyle
uygulanacak “sınırda karbon düzenlemesi” için önceden kaynak yaratmak yönünden yararlı
olacağını ve süreci yönetmede bizlere kolaylık sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
İhracatta ciddi pazar kaybına uğrarız
“Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız AB pazarını kaybetmemek ve batı pazarlarındaki
yerimizi koruyabilmek adına mutabakata uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır” diyen
Başkan Küpeli, “2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız bölge toplam ihracatımız içinde
yüzde 42’lik paya sahip Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerimizin geleceği açısından
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” yoluyla buna uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır. Eğer
zamanında gerekli düzenlemeler, iyileştirmeler ve uyum çalışmaları yapılmadığı takdirde,
ihracatta çok ciddi bir pazar kaybına uğrama tehlikemiz bulunduğu açıktır. Bu kapsamda
Türkiye olarak bulunduğumuz noktaya bakmakta fayda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Endüstriyel Simbiyoz Projesine dikkat çekti

Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, Tuzla OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Bilal Hancı ve Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın da yer
aldığı panelde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılan çalışmalara değinen Başkan
Küpeli, “Ülkemizin en büyük 2. OSB’si olarak geçtiğimiz yıllar içinde gelmekte olan bu yeni
dönemi görerek, önce bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında yabancı ortaklarımızla birlikte
çok kapsamlı bir endüstriyel Simbiyoz Projesi gerçekleştirdik. Bu proje ile bir sanayi
kuruluşunun atığı başka bir sanayi kuruluşunun ana hammaddesi olarak kullanılmaya
başlandı. Katılımcı firmaların sayısının çok olmasıyla birlikte, çok geniş kapsamlı bir
simbiyoz matrisi hazırlandı. Bu projemiz Türkiye genelinde yapılmış en kapsamlı projelerinde
başında gelmektedir. Daha sonra bu projemizi yerel bazda kalkınma ajansımızın da katkısıyla
tekrar geliştirerek çalışmamızı sürdürdük” dedi.
Eskişehir OSB Yeşil Dönüşümde Örnek Oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğiyle sürdürülen “Yeşil OSB’ler
Projesi” kapsamında Eskişehir OSB’nin, söz konusu projenin ikinci fazına seçilen 2 OSB’den
biri olduğunu söyleyen Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmanın birinci fazında yer
alan 18 OSB’de ön çalışmalar yapıldı. Buradan elde edilen veriler üzerinden ikinci fazda
Eskişehir OSB’de derinlemesine çalışmalar yapıldı. Proje sonucunda Eskişehir OSB’de; Yeşil
Hücre önerisi hayata geçirildi. Proje kapsamında OSB yönetimi ve özel sektörün katılımıyla 2
adet çalıştay gerçekleştirildi. Son çalıştay, Güney Kore Enerji Ajansı ve Kore Endüstriyel
Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlendi. Yeşil OSB dönüşüm aksiyon planı hazırlandı.
Atıksu arıtma tesisi çamurunun sürdürülebilir bertarafı ve buhar hattı üzerine iş paketleri
geliştirildi. Endüstriyel simbiyoz olanakları incelendi. Bu çalışmalar sonucunda ülkemize
özgü olarak Yeşil OSB’ler kavramı ortaya konmuş. Eskişehir OSB gerçekleştirdiği
çalışmalarla yeşil sanayi ve yeşil dönüşüm konusunda ülkemizdeki OSB’lere örnek
gösterilmiştir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER