Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) “Renovation Models for Rural Tourism Destinations with youth” (RERURAL) isimli projesi, Erasmus+ KA210-YOU Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar türünde kabul edildi.

Proje, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ile doktora öğrencileri Cemile Ece ve Efnan Ezenel tarafından birlikte hazırlandı. Bütçesi 60 bin Euro olan ve ESOGÜ koordinatörlüğünde 18 ay süreyle uygulanacak projenin ortakları Türkiye’den ESOGÜ, Polonya’dan Warminsko Mazurski W Olsztynie Üniversitesi ve Slovakya’dan Slovenska Lovenska Technicka V Bratislave Üniversitesi oldu.

Beylikova’da hayırsevere teşekkür plaketi Beylikova’da hayırsevere teşekkür plaketi

Söz konusu projeyle, kırsal alanlardaki kültürel miras öğelerinin restorasyonu ve turizm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygulama sorunlarının tespit edilerek, sorunlara çözüm oluşturmak adına öğrenciler ile politika yapıcı yerel yönetimlerin bir araya getirilmesi ve ortak stratejiler geliştirilmeye çalışılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda proje sonucunda yerel yönetimler için gençlerle birlikte kırsal turizm destinasyonlarında restorasyon uygulamaları için daha uygulanabilir, daha sürdürülebilir ve daha erişilebilir modeller oluşturmak amacıyla strateji oluşturulması hedefleniyor.

Proje doğrultusuda öğrencilerin katılabilecekleri, kırsal alanlardaki restorasyon çalışmalarını tanımlayabilecekleri ve yeni stratejiler üretebilecekleri etkinlikler, ortak ülkelerinde grup çalışmaları, strateji geliştirme için uluslararası odak grup etkinlikleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri tasarlanacak.