İl Sağlık Müdürlüğü’nden Yunus Emre Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara açıklama

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden Açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Yunus Emre Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Yunus Emre Devlet Hastanesi ile ilgili iddiaların asılsız ve yanlış bilgilere dayalı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Eskişehir’in en köklü ve hasta memnuniyeti açısından ülkede örnek olarak gösterilen hastanelerden biri olan Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının, Sağlık Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildiği, her türlü kontrol ve müşavirlik hizmetlerin TOKİ yetkili kurul ve mühendislerince yapıldığı belirtildi. Binanın, TOKİ tarafından verilen süre sonunda tamamlanamaması nedeniyle ek süre verilerek tamamlandığı ve 13 Aralık 2017 tarihinde geçici kabulü TOKİ yetkilileri tarafından yapıldığı anlatılan açıklamada, "Halen binanın kesin kabulü yapılmamış, geçici kabul tarihinden bu güne kadar ihale şartnamesi kapsamında tespit edilen eksiklikler TOKİ yetkililerine iletilmiş ve yüklenici firmaya yaptırılmıştır. Binanın kesin kabulü ise TOKİ ile Bakanlığımız Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek komisyonca yapılacaktır.

Haziran 2018’de eski poliklinik binasında yaşanan sıkıntılar, fiziksel alanlardaki yetersizlikler, binanın eski olması nedenleriyle sağlık hizmet sunumunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladığından ve eski binada hasta ve çalışan memnuniyetsizlikleri oluştuğundan yeni hizmet binasının B-D-E-F bloklarındaki poliklinik ayaktan tedavi bölümleri ve laboratuvar alanları geçici kabulü TOKİ tarafından yapıldığı için hastane mühendisleri ve teknik ekipten oluşan komisyonca eksikler tespit edilerek geçici kullanım için teslim alınmıştır. İddia edilen eksiklere rağmen imzalanan bu teslim tutanağı, binanın kabulü anlamına gelmemekte, Sağlık Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında binanın belirli bölümlerinin kullanıma açılabilmesi için izin alınması amacını taşımaktadır" denildi.

"Yeni hastane binamızın halen kesin kabulü yapılmamıştır"

Geçici kullanım için teslim alınan bölümlere eski binadaki poliklinikler, laboratuvar ve bazı dâhili birimlerin servislerinin taşındığı anlatılan açıklamada, "Gerek taşınma esnasında gerekse taşınma sonrasında ilgili birimlerce tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınarak yüklenici firmaya yaptırılması sağlanmıştır. Zaten resmi ihalelerde geçici kabulün amacı eksikliklerin tespit edilerek kesin kabule kadar yüklenici firmaya tamamlatılmasıdır. Yeni hastane binamızın da halen kesin kabulü yapılmamış ve tespit edilen eksiklikler olursa TOKİ müşavir firmasına kanalıyla yüklenici firmaya tamamlatılmaya devam edilmektedir. Taşınma döneminde hem yeni binada hem de eski binada hizmetlerin aksatılmadan devam edilmesi, hasta mağduriyeti yaşanmaması, ileri dönemde eski binaların yıkımı ve o bölgede yapılacak olan otopark ve yeşil alanlar ile Uluönder bölgesinden hastaneye ulaşımın sağlanması amacıyla ambulans yolu üzerinden yeni binaya geçiş için tüp geçit yapılmasının uygun olacağı değerlendirilerek İl Sağlık Müdürlüğünün de onayı ile çelik konstrüksiyon tüp geçit yapılmıştır. Tüp geçit projesi yüklenici firmanın bilgisi, TOKİ müşavir firmasının onayı ile mevzuata uygun bir şekilde en iyi teklifi veren firmaya ihale kanununa uygun olarak yaptırılmıştır. Bu tüp geçit sadece taşınma amaçlı olmayıp yukarıda da belirttiğimiz gibi otopark ve yeşil alanlar ile Uluönder bölgesinden hastaneye ulaşımın sağlanması amacıyla yapılmıştır" diye belirtildi.

"Tüm çalışmalar mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir"

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, geçici kabulden bugüne kadar geçen süreçte gerek proje içinde olan, gerekse sağlık hizmet sunumu için yapılması gereken projede olmayan kısımların tespit edilerek müşavir firmaya bildirildiği ve yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerin onlar tarafından yapılmasının sağlandığı belirtilerek şöyle denildi;

"Sağlık hizmet sunumda aksaklık yaşanmaması için yapılması gerekip projede olmayan ve dolayısıyla de yüklenicinin sorumluluğunda olmayan işler ise yine tutanakla TOKİ müşavir firmasına bildirilmiş ve projede olmadığı için hastanemiz tarafından mevzuatlara uygun olarak ihale edilerek yaptırılmıştır. Türkiye’de Devlet Hastanelerinde 2. olarak hastanemizde açılan Tüp Bebek Merkezi, tek kişilik izole odalı yoğun bakımlar ve ortopedi beyin cerrahisi gibi ameliyathanelerin duvarları ile anjiografi ve endoskopi ünitesinin duvarlarının kurşunlanması işleri hastanemizce hizmet sunumunun kaliteli olması, hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti ile Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının sağlanması amacıyla Bakanlığımızın izin ve onayları ile ihale kanununa uygun olarak ihale edilerek alanında profesyonel değişik firmalara yaptırılmıştır. Yeni hizmet binamızın bölge halkına biran önce kazandırılabilmesi adına yapılan tüm çalışmalar mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER